0
Мої закладки 0
Порівняння товарів 0
0товарів: 0 грн 

Умови угоди

Згода на обробку персональних данних
Головна
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Цей документ - Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі-Політика конфіденційності) застосовується відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин https://www.ayurv1.com/ може отримати від Користувача під час використання ним сайту інтернет-магазину, або програм та продуктів останнього. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1. Інтернет-магазин https://www.ayurv1.com/ (надалі – Інтернет-магазин) - засіб для представлення та реалізації товару, робот чи послуг Компанії або її офіційних партнерів шляхом вчинення електронного правочину

1.1.2. «Адміністрація сайту інтернет-магазину (далі - Адміністрація сайту)» - уповноважені співробітники на управління сайтом, які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.3. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб’єкта персональних даних). 

1.1.4. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), добування, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.5. «Конфіденційність персональних даних» - обов’язкова вимога для осіб, що отримали доступ до персональних даних, не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних та/або наявності іншої законної підстави.

1.1.6. «Користувач сайту інтернет-магазину (далі - Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту за допомогою мережі Інтернет та використовує сайт Інтернет-магазину.

1.1.7. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що відправляється через веб-сервер та зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайта. 

1.1.8. «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Інтернет магазин https://www.ayurv1.com/   (надалі – Компанія) поважає особисту інформацію своїх клієнтів та партнерів. Вся інформація використовується лише з технічною та обліковою метою та у відповідності до законодавства України (в тому числі, Закон України «Про захист персональних даних», Закон України «Про електронну комерцію»)  У окремих випадках зібрана інформація може бути використана для захисту компанії у судових органах або відкрита на вимогу закону та/або уповноважених законом органів державної влади.

2.2. Використання Користувачем сайту Інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.3. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач повинен припинити використання сайту Інтернет-магазину.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується виключно до сайту Інтернет-магазину https://www.ayurv1.com/  Інтернет-магазин не контролює та не несе відповідальності за конфіденційність та захист персональних даних на сайтах третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті Інтернет-магазину.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту Інтернет-магазину щодо не розголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, котрі Користувач надає за запитом Адміністрації сайту під час реєстрації на сайті Інтернет-магазину або при оформленні замовлення на придбання товарів та /або послуг.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину  включають в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. адреса доставки товару;

3.2.5. місце проживання Користувача.

3.3. Інтернет-магазин захищає дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків, а також при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):

IP-адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами);
час доступу;
адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
реферер (адреса попередньої сторінки).
3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту Інтернет-магазину, що потребують авторизації.

3.3.2. Інтернет-магазин здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація, не зазначена вище (історія покупок, браузери та операційні системи, що використовуються і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Адміністрація сайту Інтернет-магазину може використовувати персональні дані Користувача з метою:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення та/або укладання Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів cайту Інтернет-магазину.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, для запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача сайту Інтернет-магазину про стан замовлення.
4.1.8. Обробки отриманих платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оспорювання платежу,

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням сайту Інтернет-магазину.

4.1.10. Надання Користувачеві (з його згоди) інформації про оновлення продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилання новин та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг. 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам і організаціям зв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, що оформлено на Сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку Товару.  

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України лише на підставах та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. У випадку втрати або розголошення персональних даних, Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату та/або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів для запобігання збитків та/або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних Користувача.
6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:
6.1.1. Надавати інформацію , що необхідна для користування сайтом Інтернет-магазину.
6.1.2. Оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни цієї інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п.4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію або розголошення будь-якими іншими можливими способами отриманих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, який, зазвичай, використовується для захисту такого типу інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, що понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до чинного законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2, 5.3 і 7.2 цієї Політики конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.  
8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин, що виникли між Користувачем сайту Інтернет-магазину і Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо добровільного врегулювання суперечки).
8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. У випадку недосягнення згоди, суперечку буде передано на розгляд судовими органами відповідно до чинного законодавства України.
9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Змінена (нова) Політика конфіденційності  набирає чинності з моменту її публікації на сайті Інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за посиланням "https://www.ayurv1.com/ua/terms ”.